Navn:                                                         Sted:                                       Ukenr:

Denne uka
Denne uka har jeg:   
Kommentar til gjennomføring av arbeid: 
Beskrivelse av arbeid:
Produkt/Teknikk/ Oppgave: 
Utstyr: 
Materialer: 
Fremgangsmåte: 
Læring, refleksjon og vurdering
Dette har jeg lært: 
Dette må jeg lære mer om: 
Vurdering av eget arbeid
Egenvurdering av uka: 

Bilder av arbeid

Måloppnåelse glasshåndverkerfaget opplæring i bedrift
faget glassforming og glassforedling
LæreplanmålLav (karakterene 1-2)Middels (karakterene 3-4)Høy (karakterene 5-6)
bruke materialer, verktøy og teknikker som er hensiktsmessige i glasshåndverkerfagetJobber tungvint og sent med dårlig kvalitet og resultatJobber godt m.h.t. tidsbruk og kvalitetKan planlegge og gjennomføre produksjon så det er økonomisk (hastighet) og kvalitetsmessig optimalt
gjøre rede for egenskaper og begrensninger ved ulike glasstyperGjengir kjennetegn for ulike glasstyper.Viser forståelse for  ulike glasstyper.Viser svært god forståelse for ulike glasstyper og reflekterer rundt bruken av dem.
blåse vinglass og tumblerglassForstår teknikken og kan gjennomføre areidsprosessenViser at man forstår hvordan man korrigerer «Biten» og retter denKan «stille biten» der man selv vil. Der er sentrert og med riktig tyngdepunkt
produsere kunstglassHar skisse/idé, men ikke teknikk til å utføre denKlarer å blåse det delvis som det skal væreUtfører produksjonen i hht skisse.
utføre nødvendig vedlikehold og stell av verktøyTrenger en del veiledning når han jobber med vedlikehold av verktøy.Jobber ganske selvstendig med stell og vedlikehold av verktøyTar selv i initiativ til stell av verktøy når det er nødvendig. Jobber selvstendig.
klargjøre og bruke ovn og tilsvarende utstyrTrenger veildening mht klargjøring av ovn og innvarmerForstår ovnen, men må ha noen tilbakemeldinger underveisForstår ovnen og kan betjene den og styre den i tråd med HMS regler
demonstrere teknikker for sliping, gravering og sandblåsingIkke beint, med ujevnheter og dårlig planlagtGodt planlagt arbeid. Noen ujevnheterGraverer jevnt og pent. Sliping uten fasetter. Sandblåser jevnt. Kunne flere uttrykk i de ulike…
bruke og vedlikeholde utstyr for glasshåndverkerfagetTrenger veildening og tilbakemeldinger på vedlikehold og bruk av utstyrJobber ganske selvstendig med stell og vedlikehold av utstyrJobber selvstendig og ansvarlig
utføre glasshåndverksproduksjon i tråd med gjeldende regelverk for faget og ivareta gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhetTrenger mye veiledning og tilbakemeldinger. Lav forståelse for HMSJobber ganske selvstendig og har ganske god forståelse for HMS.Jobber selvstendig og ansvarlig og viser forståelse for HMS i praksis.
presentere og vurdere egne produkterViser liten innsikt i svaheter og styrker ved eget produktVisr noe innsikt og kan fortelle om eget produkt i fht arbeidsprosess og idé Noe som mangler her?Kan forklare styrker og svakheter ved prouktet, forklarer arbeidsgangen ved bruk av fagterminlogi og kan begrunne resultatet.
Faget produktutvikling
læreplanmålLav (karakterene 1-2)Middels (karakterene 3-4)Høy (karakterene 5-6)
lage skisser og arbeidstegninger for glassprodukterMangelfull infoNoe informasjonAll info for å kunne lege et produkt
begrunne valg av materialer, verktøy og teknikkerLite refleksjon over valg avNoe refleksjon og begrunnelse avHøy grad av refleksjon og vurderer resultatet av egne valg
tegne og male ulike motiver og ornamenter på frihånd og med sjablong Utgår!   
sikre kvaliteten av produksjon og produkter i glasshåndverkerfaget etter gjeldende kravSer ikke innlysende feil og mangler ved produkt og produksjonSer noen feil og mangler ved egen produksjon og produkt. Planlegger produksjon for greit resuktatPlanegger produksjon for optimalt resultat. Innsikt i feil og mangler. Fjerner dårlige produkter
presentere eget arbeid med produktutvikling ved å bruke digitale verktøyDokumenterer eget arbeid med tekst og bilde.Viser god dokumentasjon gjennom tekst og bilde. Noe refleksjon rundt egen prosess og produkt.Viser svært god dokumentasjon gjennom tekst og bilder. Reflekterer og vurderer sin egen prosess, produkt og læring.
gjøre rede for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhetFølger gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.Viser forståelse for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet.Viser svært god forståelse og refleksjon for gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet