Lærlingeordningen

Aktuelle dokumenter og lenker

Lenker Her er en samling lenker til nyttige steder som kan gjøre lærlingeløpet mer oversiktlig og enklere å gjennomføre: Små og verneverdige fag Utdanningsdirektoratet  håndverk http://www.handverk-design.no/?p=452 Kulturringen  Norsk Håndverksinstitutt Fylkeskommunene: stipend for reise, studietur, utenlandspraksis Akershus fylkeskommune Østfold fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Hedmark fylkeskommune Oppland fylkeskommune Dokumenter Måloppnåelse i lærlingefaget (ref Blåst & Boble …

Aktuelle dokumenter og lenker Les mer »

Lærlingutveksling

Det er nyttig for en lærling å jobbe flere steder. En utveksling mellom to lærlingebedrifter kan være en måte å gi bredere opplæring.  

Prøvenemnda

Prøvenemnda blir oppnevnt og administrert av fylkeskommunen. I Norge har alle fylker benyttet Opplands nemd. Fylker står fritt til å opprette egen nemd eller samarbeide.  Nemnda skal ha minst to medlemmer med formell faglig kompetanse innenfor fagområdet, og så langt det er mulig, hatt arbeidserfaring i faget. Prøvenemndmedlemmene skal planlegge, tilrettelegge og vurdere prøven for kandidatene. …

Prøvenemnda Les mer »

Kan du bli lærlingebedrift?

For å kunne ta inn lærling i et fag, må bedriften være godkjent som lærebedrift av yrkesopplæringsnemnda/ fagopplæringskontoret. Bedriften må, alene eller i et samarbeid med flere bedrifter, ha en faglig leder som kan være ansvarlig for opplæringen. Bedriften eller bedriftene må ha en virksomhet som muliggjør en forsvarlig opplæring i forhold til fagets læreplan. …

Kan du bli lærlingebedrift? Les mer »

Om lærlingeordningen

Intro Skal man utdanne seg som glassblåser i Norge i dag, må det gjøres gjennom lærlingeordningen for å bli glasshåndverker. Dette er et forsøk på å samle info som gjør oss mer samkjørte i forhold til hvordan vi gjennomfører lærlingeløpet, hvordan vi vurderer lærlingene. Du skal også finne info som gjør det lettere å ha …

Om lærlingeordningen Les mer »

Rull til toppen